odepsati dok. (1. j. odepíšu, odepíši, řidč. odpíšu, odpíši, rozk. odepiš, řidč. odpiš, min. -psal, trp. -psán) 1. (komu nač) písemně odpovědět: o. rodičům na dopis; obratem odepsal 2. (co od čeho, z čeho) v zápisech odečíst, odpočítat: o. zaplacenou splátku od dluhu; o. vybrané peníze z vkladu 3. zprav. odb. (co, koho) vyloučit z něj. seznamu, z evidence, zrušit; provést odpis: o. nedobytnou pohledávku; o. daň; o. ztracenou knihu, poškozené zařízení z inventáře; o. někoho ze seznamu †4. (co) opsat: o. titul knihy (Ner.); ned. odpisovati