odkojiti dok. (3. mn. -í) odchovat 1. (koho, co) splnit úkol kojením vyživit někoho, něco: o. dítě; o. mláďata 2. (koho, 4. p.) kniž. vychovat, vzdělat, zapůsobit silně na něčí vývoj: dítě odkojené pýchou a hrdostí; kněží odkojili lid pověrami; ned. odkájeti, odkojovati