odpis, -u m. (6. j. -e, -u) 1. práv. o. daně prominutí daně n. jejího nedoplatku, upuštění od jejího uplatňování, vymáhání; o. nedobytné pohledávky; podn. hosp. o. základních prostředků vypuštění z příslušných aktiv podniku, popř. převedení do ztrát: amortizační o. stroje; ekon. o-y peněžní vyjádření části hodnoty budov, strojů ap., která odpovídá míře jejich opotřebení, amortizace základních fondů †2. písemná odpověď: o. můj jste neodevzdal? (Šmil.)