odstřelovač, -e m. voj. střelec (z pušky) určený k odstřelování významných nepřátelských cílů