oftalmolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec. zákl.) med. odborník v oftalmologii; oční lékař, okulista; -logie, -e ž. med. nauka o očních chorobách; o ční lékařství, okulistika; -logický příd.