opar, -u m. 1. jemná pára, mlha, zamlžení: bílý o. lesů; namodralý o. soumraku; město se halilo v mlžný o.; přen. zastřené, tajemné ovzduší: růžový o. vzpomínek; o. snu a touhy 2. řidč. těžká, mdlá vůně; pach: o. kadidlového dýmu; specifický o. těl 3. omámení, oblouzení smyslů (zvl. alkoholem): probírat se z alkoholového o-u; mdlý o. ospalosti 4. kožní choroba projevující se tvořením svědících puchýřků: mast na o.; med. herpes: o. pásový