opatření, s. 1. postup v něj. jednání; zařízení, ustanovení: mimořádná, nouzová o.; rázné o.; bezpečnostní, hygienická, odvetná o.; sociální o.; soudní, vládní o.; učinit (potřebná) o.; dbát všech o.; práv. nápravné o. trest vykonávaný na svobodě, při kt. odsouzený pracuje za sníženou odměnu a bez pracovních výhod †2. zaopatření: zanechal vdovu a dceru bez o. (Sab.) †3. ošetření, péče: lepší o. nemocné (Zey.); klenoty zemské v dobrém byly o. (Pal.) opatrování; v. též opatřiti