*oplaňkovati dok. (co) opatřit plaňkami: město bylo oplaňkováno (Pal.)