orákosovati dok. stav. (co) opatřit, pokrýt rákosovým pletivem: o. strop