orloj, -e m. (z lat.) 1. středověké věžní hodiny podávající všestranné časové údaje: staroměstský o. v Praze; Mánesův O. cyklus obrazů pro pražský orloj; přen. o. života, dějin plynutí, běh 2. expr. obyčejné hodiny n. hodinky: vytáhl z kapsičky o. po dědečkovi; zdrob. orlojík, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích)