*osirotěti dok. (3. mn. -ějí) osiřet: tisíce dětí osirotí, žen ovdoví (Ner.)