†ostražiti, řidč. †ostrážiti (Preis. aj.) dok. (3. mn. -í) 1. (co) zajistit stráží: hrad posádkou tří set vojínů byl ostražen (Klicp.) 2. (koho, co) ochránit: kdyby mne bul mámin duch neostražil (Něm.)