přídatný příd. odb. doprovázející hlavní znaky něčeho; vedlejší, druhotný: bot. p-é pupeny vyrůstající nad úžlabním pupenem n. vedle něho (např. u ořešáku), akcesorické; geol. p-é součástky hornin kt. jsou v horninách jen v malém množství, akcesorické; med. p-á céva, p. orgán vedlejší, akcesorní