přehršle (nář. přehrštle Hol., prohršle Táb.), -e, řidč. přehršel, -šle (Drda) (nář. přehrst, -i, Šim., přehrštel, -štle, Vrba) ž. (†přehršlí Klicp., *přehrstí Něm., †přehrští Něm., nář. přehrštlí Drda, s.), přehoušle, řidč. přehoušel, -šle ž. (†přehoušlí Klicp., nář. přehouštlí Nový, s.) 1. množství, kt. se nabere do obou hrstí zároveň, řidč. do jedné hrsti; menší množství (zvl. něčeho sypkého) vůbec: p. zrní, mouky, soli; házet něco celými přehoušlemi (Arb.) 2. spojené dvě hrsti, řidč. jedna hrst: vzala mouky do p.; chytil hlavu do přehršle (Glaz.); expr. zdrob. *přehršlička, -y ž. (Drda)