*příhled, -u m. (6. j. -u) kniž. přihlédnutí, zřetel k něčemu (Čel.)