příjem, -jmu m. (6. j. -u) 1. (čeho) přijetí, přijímání: p. zboží, peněz, zásilky, zprávy; v nemocnici je dnes p. přijímání pacientů; sděl. tech. zachycení elektromagnetických vln přenášejících urč. informace: rozhlasový, televizní p. 2. (z čeho) výsledek něj. podnikání, zprav. peněžní zisk, výtěžek, výnos (op. vydání): státní příjmy; p. ze cla; p. z hospodářství, z továrny, z dolů; veř. spr. daň z příjmu; ekon. souhrn peněz (hodnot), kt. dostává n. získává hospodářská jednotka v urč. období 3. pravidelný plat v penězích plynoucí z pracovního poměru: měsíční p. zaměstnance; hrubý, čistý p. 4. úč. levá strana účetní knihy n. listu †5. benefice 1: musíme tam jít, máť p. a jest český herec (Hál.)