příliš přísl. přes náležitou míru; velice, velmi, nadmíru: p. malý byt; p. dlouho; p. dobře znát; být p. unaven hodně; až p. důvěřovat; je p. chytrý, aby...; bylo toho p. (najednou) přespříliš; to je p., expr. neuvěřitelné, drzé ap.