případný příd. 1. vhodný, výstižný, přiléhavý 2, příhodný, náležitý, přiměřený: p-é pojmenování; p-é poznámky; uspořádání látky je p-é †2. nahodilý, nepodstatný 1, vedlejší: četl, co podstatného jest, a co jen p-ého (Pal.) 3. takový, kt. může nastat; možný 2, eventuální: pojištění pro p. úraz; odpověď na p-é dotazy; p-é změny; p-í odpůrci; přísl., zvl. k 1, 3 případně: p. nazvat, vystihnout; – napiš, p. zatelefonuj popřípadě; podst. případnost v. t.