přísloví, s. krátké, někdy rýmované, lid. tradicí udržované mravní naučení, vyjádřené často přirovnáním n. metaforou (např. komu se nelení, tomu se zelení); círk. Kniha p. část Starého zákona