přechoz, -u m. (6. j. -u, -e) mysl. ochoz 2, pěšinka (zvěře)