předpokládati ned. 1. (co) mít za to, očekávat s jistotou, že něco je n. nastane: odpověděli mu, jak předpokládal; předpokládám, že přijde; stalo se něco, co naprosto nepředpokládal; není důvod p., že... domnívat se; p. (u uchazeče) jistó znalosti; předpokládaná spotřeba; předpokládané výsledky léčení 2. (co, *koho) mít za základ, za podmínku; vycházet z něčeho při usuzování jako ze základu, z podmínky, z jistoty: oprávnění užívat státního znaku předpokládá úřední povolení; žárlivost předpokládá lásku; každá zrada předpokládá zrádce; – další studium předpokládá základní znalosti; nás. *předpokládávati (Svět.); dok. předpoložiti