přeháňka, -y ž. (2. mn. -něk) 1. krátce trvající déšť n. řidč. sněžení: to byla jen krátká p.; sněhová p.; jarní p.; přen. p. zlého rozmaru (Jir.) krátké objevení, zákmit; revoluční p. (K. Čap.); p-y bývají v každé rodině (Šim.) rozmíšky, krátké hádky; meteor. krátce trvající srážka s proměnlivou intenzitou *2. rychlý pohyb přes něco: měsíc se objevil mezi p-ou oblakův (Rais) †3. nadsázka, přehánění: bez p-y něco dosvědčit; bez p-y možno říci 4. nář. postrašení: to ta p. za to stála (Jir.) (překvapení pašeráka)