přenosce (*přenositel Hol. aj.), -e m. řidč. kniž. přenášeč (živ.): p. moru; p. kyslíku (Tvorba)