†přesnice, -ic ž. pomn. 1. židovské velikonoce: první den p-c (Kosm.) 2. přesný (ve význ. 3) chléb: byly p. symbolem čistoty (Květy)