přidánek, přídanek, -nku m. (6. mn. -ncích) zast. a nář. přídavek, příspěvek: dostane přidánek na činži (Tyl); prosit o přídanek (Jah.)