pajzák, -u m. nář. expr. 1. nůž (zvl. starý, tupý): velký p. na vyrýpávání bylinek (Marcha) 2. též pajzan (Káňa) velký krajíc: tlusté pajzáky chleba namazané sádlem (Káňa)