parametr, -u m. (z řec. zákl.) 1. mat. pomocná proměnná 2. geom. (u kuželoseček) velikost tětivy kolmé k ose a procházející ohniskem 3. odb. veličina charakterizující výkonnost (zařízení, průmyslové výroby ap.), proměnná podle daných podmínek; zprav. mn. p-y základní konstrukční, provozní, technické aj. údaje; přen. publ. měřítka, kritéria, směrnice pro posuzování: p. kotle, nádrže; p. stavební výroby; p. dopravy; přen. publ. naše doba má jiné (kritické) p-y než doba Šaldova (Lit. nov.) 4. miner. část poloosy odříznutá danou krystalovou plochou; -metrický, -metrový příd.: mat. p-ické vyjádření rovnice; miner. p-é symboly