paranoia [-oja], -ie [-oje] ž. (z řec.) med. duševní choroba vyznačující se v urč. oboru bludnými představami při jinak neporušené psychické činnosti; -noidní [-o-i-] příd.: p. stadium