part, -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. hud. notový zápis jednoho hlasu skladby: p. klavírní, houslový, varhanní, vokální; p. Dalibora 2. slang. úloha (v divadelní hře n. filmu), role: odříkávat nazpaměť svůj p. 3. zast. slang. podíl na výdělku, část zisku: z každého příjmu dostával (kapelník) svůj p. (Rais)