pascha, -y ž. (z řec. driv. aram.) náb. 1. velikonoce (židovské a pravoslavné) 2. velikonoční jídlo ze sladkého tvarohu v podobě jehlanu: koš paschy (Neum.); paschální příd. řidč.: p. hostina, noc