pestrokřídlec, -dlce m. malý pestrý denní motýl z příbuzenstva otakárků; zool. rod Zerynthia: p. podražcový; pestrokřídlý příd.: p-ch roj kolibříků (Vrchl.)