petrolej, -e m. (z řec. + lat. zákl.) 1. kapalné palivo získávané destilací ropy a používané zejm. k pohánění motorů a k svícení n. topení: motory traktorů poháněné p-em; ob. svítit p-em; přen. expr. čichám p. (Čech) mám dojem, podezření, že je to anarchista (petrolejník) †2. nafta (geol.), ropa (tech.); petrolejový příd.: p-á lampa; p. vařič; chem. p. asfalt získaný jako vedlejší produkt při destilaci ropy; tech. p. motor spalovací motor poháněný petrolejem; – zast. p-é prameny; p-á pole; p-á barva špinavě modrozelená; p-á válka o ložiska nafty, petroleje; p-í králové (v kapit.) průmyslníci, finančníci ovládající těžbu nafty (petroleje); přísl. petrolejově: p. modrá barva