pieca [pjesa] (ps. též pieça), -y ž. (z fr.) kniž. drobné umělecké dílo (zprav. hudební n. literární): klavírní p.; taneční p. (Šim.); Bezručovy piecy