plat, -u m. (6. j. -u) 1. plnění peněžních závazků; placení: p. za stravu a byt; (dř. o podnicích) zastavit platy přestat plnit finanční závazky; (byli povinni) platy a robotami (Wint.) poplatky; zast. (babička) přidala k platu ještě kus chleba (Něm.) k zaplacené ceně; školní p. školné; iron. dostanete p. na záda (Něm.) výprask 2. pravidelná odměna za práci (mzda) zaměstnanců urč. kategorií (techniků, úředníků ap.); služné: měsíční, roční p.; zvýšení platů; zdrob. k 1 *plátek, -tku m.: skrovný p. (Havl.)