plavati, kniž. a poněk. zast. plovati ned. (1. j. -u, rozk. -v, -vej, přech. přít. -aje) 1. (o člověku n. o jiném živém tvoru) vhodnými vlastními pohyby se udržovat a pohybovat ve vodě: p. na prsa, naznak, motýlkem, kraulem; p. na druhou stranu řeky; pěstovat závodní plavání; ryby plavaly při hladině pluly; kachny, husy plavou na potoce; p. po proudu, s proudem, přen. jít s většinou, přizpůsobovat se většině; p. proti proudu, přen. stavět se proti vůli, mínění většiny, proti tradičním názorům; přen. p. ve víru lží 2. (o předmětu, zř. o plavidle) být unášen, pohybovat se ve vodě, na vodě n. jiné kapalině; plout 1: trámy plavaly ve vodě; na polévce plavala mastná oka; prám plaval po vodě; přen. kniž. v hladině jezerní ploval obraz měsíce (Mácha) †3. jen plavati konat cestu po vodě, plavit se, plout 3: (Bonapart) Malty se zmocnil a zase dále plaval (Jir.) *4. jen plavati (co) dopravovat po vodě, plavit 1: dříví se p. musí (Mor.); (plavci) plavou svoje vory (Wint.) 5. zprav. expr. (~; v čem) být zaplaven, zalit, zcela pokryt, zvl. větším množstvím něj. tekutiny: kaše plavala v másle; klouzačka plavala (Pujm.); podlaha zrovna plavala (Jir.) byla hodně mokrá; oči jí plovaly v slzách; p. v potu silně se potit; ryba chce p. rybí pokrm vyžaduje zapíjení; přen. p. (čast. topit se) ve víně, ve zlatě mít přebytek vína, zlata; město plave (čast. tone) v moři světel je hojně osvětleno 6. lehce, plavně se pohybovat; vznášet se, nést se 1: hejna ptáků plavala vzduchem; na nebi plovaly bílé mraky (Rais); bělouš krásně šel poklusem, jen plaval (Jir.) 7. jen plavat hovor. expr. neumět (při zkoušce), být nejistý, být v úzkých: p. v počtech; herečka beznadějně plavala 8. jen plavat hovor. expr. hatit se, nedařit se, být ztracen: vše bylo připraveno, a teď to plave; náš repertoár plave (Ner.); nechat někoho, něco p. nestarat se, nedbat o něho, o to, nechat být, zanedbat; nechat p. dívku (hocha) rozejít se s ní (s ním) 9. jen plavat (rozk. jen plav) zhrub. klidit se, táhnout: tady máš peníze a plav!; plavte k čertu! ○ předp. do-, od-, po-, pod-, pro-, pře-, při-, s-, u-, vy-, za-, za- (si); nás. plavávati, plovávati ○ předp. při-, pod-