plužiti ned. (3. mn. -í) sport. brzdit jízdou po vnitřních hranách lyží se špičkami u sebe