pořekadlo, -a s. (2. mn. -del) 1. liter., jaz. krátké, někdy rýmované, lid. tradicí udržované vyjádření životních zkušeností bez mravoučného soudu (např. bez peněz do hospody nelez) 2. (nepřesnou náhradou) přísloví