podjezd, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. jízdní dráha, po kt. se převádí komunikace pod jinou komunikací (op. nadjezd): p. silniční, železniční 2. stavební úprava umožňující podjíždění něj. stavby: p-em zajet do dvora budovy průjezdem 3. krytý prostor pro příjezd vozidel ke vchodu budovy: auto zajelo do p-u divadla; osvětlený zámecký p. 4. podjetí, podjíždění: větve znesnadňovaly p. obilných fůr (Hais)