poise [poáz] neskl. m. fyz. jednotka viskozity (nazv. podle fr. lékaře Poiseuille)