pokládač, pokladač, -e m. (pokládačka, pokladačka, -y ž.) 1. kdo je zaměstnán kladením, pokládáním (ve význ. 1, 2) něčeho; kladeč: p. potrubí, kabelů, kolejnic; p. min; – sklář. p. zrcadel †2. podvodník (Wint., Kapl.)