polař, -e m. 1. odborník v polařství 2. sport. (v pálkované) hráč v poli, kt. se snaží míčem zasáhnout pálkaře