polovičatý (†polovičátný Pal. aj.) příd. 1. zpola, povrchně udělaný; zpola, povrchně dělající, nedokonalý: p-é řešení; p-á odpověď; – nerozhodný a p. člověk 2. poněk. řidč. poloviční 1, 2: p. oblek (Ner.); p. sloup; p-é svolení (E. Jel.); přísl. k 1 polovičatě: odpovídat p., dělat práci p.; podst. k 1 polovičatost, -i ž.