pomluva, -y ž. nepravdivá špatná zpráva o někom; utrhání, klep 1, kleveta, insinuace: špinavá, utrhačná p.; šířit p-y o někom; práv. trestný čin toho, kdo úmyslně ohrozí vážnost jiného u spoluobčanů sdělenou nepravdou