pondělí, s., zast. m., pondělek, -lka, řidč. -lku m. (6. mn. -lcích) (†ponděle, -e ž., Třeb. aj.) první den (po neděli) v týdnu: od p. do pátku; začít práci při p-ku; protivný byl p-í (Maj.); P. velikonoční, svatodušní; slavit, držet, světit modré p-í, modrý p-ek nepracovat po dnu volna a vyspávat po hýření; nář. červené p-í velikonoční; zlaté p. posvícenské; expr. zdrob. *pondělíček, -čka, -čku m.: slavit modrý p. (Ner.)