*ponosovati se ned. (sloven.) k ponositi se: ponosuje se nade všechny sestry postavou (Něm.)