pootevříti dok. (co) trochu otevřít: p. okno, víko u krabice; pták pootevřel zobáček; poslouchat s pootevřenými ústy, přen. soustředěně, udiveně; pootevříti se dok. trochu se otevřít: okno se průvanem pootevřelo; unavené oči se jen pootevřely; ned. poot(e)vírati, p. se