popelář, -e m. (popelářka, -y ž.) 1. zaměstnanec, kt. odváží popel a jiné odpadky 2. někdejší výrobce popela, zejm. pro sklářství