posunouti dok. (co, koho) posunutím n. plynulým pohybem vůbec přemístit něco, někoho na místo nepříliš vzdálené, do jiné polohy; postrčit 1, pošinout: p. židli; p. klobouk do týlu; p. ručičky hodin; p. vagóny najinou kolej; p. vojsko k obranným pozicím; p. těžiště; posunutý srub (Jir.) vysunutý (směrem k nepříteli); přen. p. zkoušku, schůzi na pozdější datum přeložit (na jinou dobu); geom. posunutí přemístění útvaru určené směrem, smyslem a velikostí, translace; fyz. posunutí změna polohy něj. bodu vzhledem k okolí, posuv; jaz. posunutí přízvuku položení na jiné místo ve slově; posunutí mhuvnické osoby změna při změně řeči přímé v nepřímou; posunutí významu (slova) změna významu, zejm. pozvolná n. nenápadná; posunouti se dok. sunutím n. něj. plynulým pohybem vůbec se dostat na jiné místo: vojsko se posunulo k branám (Vanč.); kravata se posunula stranou; jaz. význam slova se posunul ○ předp. po-; ned. posunovati, p. se, posouvati, p. se