posupný příd. nevlídný, nepřívětivý 1, pochmurný 3; nepřátelský 2: p. pohled; p. smích pohrdlivý: p-á řeč; p. zeman (Kapl.); přísl. posupně: p. mlčet, smát se; podst. posupnost, -i ž.