potenciální (řidč. potencionální Václ., Gottw., *potenciálný Ath.) příd. (z lat.) 1. možný, eventuální, uskutečnitelný, realizovatelný; založený na potenciálu (ve význ. 1): p. jev; p. řešení; p. příčiny války; p. agresor; p. tvoření složených slov 2. k potenciál 2: fyz. p. energie práce potřebná k přenesení hmoty n. elektrického náboje do jiné polohy, energie polohy; p. rozdíl mezi potenciály dvou míst; p. spád úbytek potenciálu mezi dvěma místy; přísl. potenciálně, řidč. potencionálně: hodnoty p. obsažené v práci; podst. potenciálnost, řidč. potencionálnost, -i ž.